Pam ŷch chi yna o hyd?

A clash on the pitch by two teams who don’t know how to play rugby. The England fans should appreciate the fervour of their opponents, who are neighbours, so I commissioned a version of the Welsh fans’ song, adapted for England fans to sing, if they can read Welsh, as all cultured men and women should:

Anghofiwch eich breuddwyd Macsen
Dim ond Eidalwr marw yw e
Mae mil a chwe chant o flynyddoedd
Yn amser rhy hir i’r segura
Pan aeth Macsen Wledig o’r Gorllewin
Gan ysgwyd ei ben mewn anobaith
A gadael y mynyddwyr
A heddiw wele chi!

Pam ŷch chi yna o hyd?
Pam ŷch chi yna o hyd?
Er gwaetha popeth y gallech fod
Er gwaetha popeth y gallech fod
Pam ŷch chi yna o hyd?
Pam ŷch chi yna o hyd?
Er gwaetha popeth y gallech fod
Er gwaetha popeth y gallech fod
Er gwaetha popeth y gallech fod
Pam ŷch chi yna o hyd?

Edrych yn ofalus i’r Dwyrain
A’r byd y tu hwnt i’r môr
Roedd eich hynafiaid
Yn rheoli’r ynys gyfan
Felly i ble aethon nhw?
Ry’n ni yma o hyd!
Rydyn ni’n Brydeiniwr cystal â chi
Pam aros yn y tywyllwch?

Pam ŷch chi yna o hyd?
Pam ŷch chi yna o hyd?
Er gwaetha popeth y gallech fod
Er gwaetha popeth y gallech fod
Er gwaetha popeth y gallech fod
Pam ŷch chi yna o hyd?
Pam ŷch chi yna o hyd?
Er gwaetha popeth y gallech fod
Er gwaetha popeth y gallech fod
Er gwaetha popeth y gallech fod
Pam ŷch chi yna o hyd?

Adael ein gwlad yn un darn
Prydain yw’r genedl fwyaf pwerus
Gadewch iddo sefyll tan Ddydd y Farn!
Er gwaethaf pob rhanwyr
Er gwaetha ‘rhen Ddrakeford a’i griw
Byddwn yma hyd ddiwedd amser
Gadael yr iaith yn y bryniau.

Pam ŷch chi yna o hyd?
Pam ŷch chi yna o hyd?
Er gwaetha popeth y gallech fod
Er gwaetha popeth y gallech fod
Er gwaetha popeth y gallech fod
Pam ŷch chi yna o hyd?
Pam ŷch chi yna o hyd?
Er gwaetha popeth y gallech fod
Er gwaetha popeth y gallech fod
Er gwaetha popeth y gallech fod
Pam ŷch chi yna o hyd?

Pam ŷch chi yna o hyd?
Er gwaetha popeth y gallech fod
Er gwaetha popeth y gallech fod
Er gwaetha popeth y gallech fod
Pam ŷch chi yna o hyd?
Pam ŷch chi yna o hyd?
Er gwaetha popeth y gallech fod
Er gwaetha popeth y gallech fod
Er gwaetha popeth y gallech fod
Pam ŷch chi yna o hyd?

See also

Books

Author: faykinuise

Superheroine reporter, legend in her own bathtime, who never lets a lack of facts get in the way of a breaking story